XEM DA GA ONLINE TRUC TUYEN

Nuôi gà thả vườn theo đúng cách và tầm soát bệnh

Chăn nuôi chiến kê an theo hướng toàn sinh học (ATSH) nhằm đảm bảo bình an dịch bệnh và đảm bảo kê sinh môi trường do vậy công việc tiêu độc...

cùng học cách xem tướng gà để có được chiến kê hay

bí quyết xem tương chiến kê qua lưng , cần cổ chiến kê, mắt gà chọi, đầu chiến kê, mặt gà,cựa gà chọi 1) Lưng gà chọi : Lưng gà hay phải the...